Privacy Policy

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid opgemaakt zodat u begrijpt hoe wij informatie verzamelen,gebruiken, communiceren en bekend maken en hoe wij gebruik maken van persoonlijke informatie. Het volgende schetst onze privacy policy.

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we vermelden voor welke doeleinden die informatie wordt verzameld.
  • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
  • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
  • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en, voor zover dit noodzakelijk isvoor deze doeleinden, moeten correct, volledig en up to date zijn.
  • Wij beschermen de persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede onbevoegdetoegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of de wijziging.

Wij streven naar het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen, om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.