Conditions (Dutch)

1. Voorwaarden

Door het bezoeken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn tot de Algemene Voorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet-en regelgevingen, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden tot het gebruik of de toegang van deze site. Het materiaal op deze website is beschermd een auteurs- en merkenrecht.


2. Gebruikslicentie

  1. Toestemming wordt verleend om een exemplaar van de materialen (informatie of software) op de website van AutoverhuurMeerschaert site tijdelijk te downloaden voor persoonlijk, niet-commerciële bekijken slechts van voorbijgaande. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
    1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
    2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
    3. decompilatie of reverse engineering van software op de website van Autoverhuur Meerschaert;
    4. het verwijderen van alle auteursrechten of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of overdracht van de materialen aan een ander persoon of via een “mirror” het materiaal op een andere server plaatsen.
  2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt op een van deze beperkingen en kan worden opgezegd doorAutoverhuur Meerschaert op elk moment. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm verwijderen.


3. Disclaimer

Het materiaal op de website van Autoverhuur Meerschaert worden verstrekt “as is”. Autoverhuur Meerschaert geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder heeft Autoverhuur Meerschaert geen garanties of doet geenverklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of op andere wijze met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.


4. Beperkingen

In geen geval zal Autoverhuur Meerschaert of haar leveranciers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsuitvoering) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken via de website van Autoverhuur Meerschaert, zelfs als Autoverhuur Meerschaert of een vertegenwoordiger hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gehouden van de mogelijkheid van schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.


5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Autoverhuur Meerschaert site kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Autoverhuur Meerschaert garandeert niet dat één van de materialen op haar website juist, volledig of actueel is. Autoverhuur Meerschaert kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de materialen op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Autoverhuur Meerschaert is echter niet verplicht om zijn materialen up to date te houden.


6. Links

Autoverhuur Meerschaert heeft niet alle sites gekoppeld aan zijn website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring ervan door Autoverhuur Meerschaert. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden website

Autoverhuur Meerschaert kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, herzien. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.


8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Autoverhuur Meerschaert wordt beheerst door de federale wetgevende macht zonder verwijzing naar het conflict van wettelijke bepalingen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Website.